Jęyzk:

  gehen

  verb

  Anna geht für zwei Jahre nach Polen.Anna udaje się na 2 lata do Polski.
  Anna geht für zwei Monate nach Polen.Anna udaję się na 2 miesiące do Polski.
  Wenn es heute mehr wärmer wäre, ginge ich spazieren.Gdyby dzisiaj było cieplej, poszedłbym na spacer.
  Er sollte zum Arzt gehen.On powinien iść do lekarza.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0059s

  na102 © 2017