Jęyzk:

  problem

  rzeczownik

  Hohe Mieten, zu wenige Wohnungen – über dieses Problem liest man in Deutschland viel.Wysokie czynsze, zbyt mało mieszkań – o tym problemie czyta się w Niemczech dużo.
  Haben Sie eine Idee, wie wir das Problem zukünftig vermeiden können?Ma Pan jakiś pomysł, jak możemy uniknąć w przyszłości ten problem?
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0036s

  na102 © 2017