Jęyzk:

  strona

  rzeczownik

  Besonders wichtig ist mir, dass sie meine Stärken und Schwächen akzeptiert.Szczególnie ważne jest dla mnie, że ona moje silne i słabe strony akceptuje.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0025s

  na102 © 2017