Jęyzk:

  móc

  czasownik

  Wie schnell können Sie denn fliegen?Jak szybko może więc Pan latać?
  Wie können wir die gemeinsame Kommunikation verbessern?Jak możemy polepszyć wspólną komunikację?
  Haben Sie eine Idee, wie wir das Problem zukünftig vermeiden können?Ma Pan jakiś pomysł, jak możemy uniknąć w przyszłości ten problem?
  Könnten Sie das Fenster zumachen?Mógłby Pan to okno zamknąć?
  Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?Czy mógłbym Pana torbę podróżną na półkę na bagaż położyć?
  Ich kann das Auto nicht mehr starten.Nie mogę tego auta uruchomić.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0078s

  na102 © 2017