Jęyzk:

  mieć

  czasownik

  Ich habe eine Tochter.Mam jedną córkę.
  Was meinst du?Co masz na myśli?
  Was meinen Sie?Co ma Pani na myśli?
  Haben Sie eine Idee, wie wir das Problem zukünftig vermeiden können?Ma Pan jakiś pomysł, jak możemy uniknąć w przyszłości ten problem?
  Wenn du dich gestern warm angezogen hättest, hättest du jetzt keine Fieber.Gdybyś się wczoraj ciepło ubrała, nie miałabyś teraz gorączki.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.008s

  na102 © 2017