Jęyzk:

  być

  czasownik

  Es war von Anfang sehr angenehm.Było od początku bardzo przyjemnie.
  Die Tätigkeit wird/ wurde als Ferienjob ausgeübt.Zajęcie jest/ było jako praca sezonowa wykonywana.
  Seine Vorlesung gestern war nicht so spannend.Jego wykład wczoraj był niezbyt ciekawy.
  Ich wäre fast eingeschlafen.Byłbym prawie zasną.
  Besonders wichtig ist mir, dass sie meine Stärken und Schwächen akzeptiert.Szczególnie ważne jest dla mnie, że ona moje silne i słabe strony akceptuje.
  Wie war das Betriebsklima?Jaka była atmosfera w zakładzie pracy?
  Am Abend vor meinem ersten Arbeitstag war ich ziemlich nervös.Wieczorem przed moim pierwszym dniem pracy byłem dość zdenerwowany.
  Der Erste Tag war zwar anstrengend, aber insgesamt fühlte ich mich sehr wohl.Pierwszy dzień był w prawdzie męczący, lecz w sumie czułem się bardzo dobrze.
  Nein, hier war kein Tornado.Nie, tutaj nie było tornada.
  Wenn es heute mehr wärmer wäre, ginge ich spazieren.Gdyby dzisiaj było cieplej, poszedłbym na spacer.
  Könntest du lauter sprechen?Czy byłbyś w stanie mówić głośniej?
  Der Scheibenwischer ist kaputt.Wycieraczka jest popsuta.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.011s

  na102 © 2017