Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Musi zostać sprawdzone, czy decyzja o przyznanie świadczenia zabezpieczenia kosztów utrzymania w oparciu o drugą księgę kodeksu społecznego (SGB II) dla Pani jak dalej do uchylenia jest:

  Po niemiecku:Es muss geprüft werden, ob die Entscheidung über die Bewilligung der Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für Sie wie folgt aufzuheben ist:

  Es muss geprüft werden, ob die Entscheidung über die Bewilligung der Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für Sie wie folgt aufzuheben ist:Musi zostać sprawdzone, czy decyzja o przyznanie świadczenia zabezpieczenia kosztów utrzymania w oparciu o drugą księgę kodeksu społecznego (SGB II) dla Pani jak dalej do uchylenia jest:
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0046s

  na102 © 2017