Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Proszę podać tutaj wszystkie zmiany w informacjach o Państwie w pierwszym wniosku, o których Państwo jeszcze nie poinformowali, np. gdy:

  Po niemiecku:Bitte geben Sie hier alle Änderungen zu Ihren Angaben im (Erst-) Antrag an, die Sie noch nicht mitgeteilt haben, z. B., wenn:

  Bitte geben Sie hier alle Änderungen zu Ihren Angaben im (Erst-) Antrag an, die Sie noch nicht mitgeteilt haben, z. B., wenn:Proszę podać tutaj wszystkie zmiany w informacjach o Państwie w pierwszym wniosku, o których Państwo jeszcze nie poinformowali, np. gdy:
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0029s

  na102 © 2017