Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Jeśli Pan lub członek Pana wspólnoty potrzeb dalsze bieżące, regularne wpływy posiada, proszę wpisać rodzaj wpływu jak i miesięczną wysokość w następnej tabeli i przedłożyć stosowne potwierdzenia.

  Po niemiecku:Wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft weitere laufende, regelmäßige Einnahmen haben, tragen Sie bitte die Art der Einnahmen sowie die monatliche Höhe in die nachfolgende Tabelle ein und legen entsprechende Nachweise vor.

  Wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft weitere laufende, regelmäßige Einnahmen haben, tragen Sie bitte die Art der Einnahmen sowie die monatliche Höhe in die nachfolgende Tabelle ein und legen entsprechende Nachweise vor.Jeśli Pan lub członek Pana wspólnoty potrzeb dalsze bieżące, regularne wpływy posiada, proszę wpisać rodzaj wpływu jak i miesięczną wysokość w następnej tabeli i przedłożyć stosowne potwierdzenia.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0045s

  na102 © 2017