Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Prószę przedłożyć kopie decyzji zezwalającej urzędu pracy.

  Po niemiecku:Bitte legen Sie eine Kopie des Bewilligungsbescheides der Agentur für Arbeit vor.

  Bitte legen Sie eine Kopie des Bewilligungsbescheides der Agentur für Arbeit vor.Prószę przedłożyć kopie decyzji zezwalającej urzędu pracy.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0024s

  na102 © 2017