Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Proszę przedłożyć potwierdzenie o konkretnych czynnościach, wysokości zwrotu poniesionych kosztów i powstałych w związku z tym powstałych wydatków.

  Po niemiecku:Bitte legen Sie Nachweise über die konkrete Tätigkeit, die Höhe der Aufwandsentschädigung und die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen vor.

  Bitte legen Sie Nachweise über die konkrete Tätigkeit, die Höhe der Aufwandsentschädigung und die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen vor.Proszę przedłożyć potwierdzenie o konkretnych czynnościach, wysokości zwrotu poniesionych kosztów i powstałych w związku z tym powstałych wydatków.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0035s

  na102 © 2017