Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Ta konsultacja zwraca się do Pani i Pani w charakterze prawnej reprezentantki Pani niepełnoletniego dziecka.

  Po niemiecku:Diese Anhörung richtet sich an Sie und an Sie in Ihrer Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter Ihres minderjährigen Kindes.

  Diese Anhörung richtet sich an Sie und an Sie in Ihrer Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter Ihres minderjährigen Kindes.Ta konsultacja zwraca się do Pani i Pani w charakterze prawnej reprezentantki Pani niepełnoletniego dziecka.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0018s

  na102 © 2017