Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Proszę przedłożyć - o ile już to nie nastąpiło – stosowne potwierdzenia.

  Po niemiecku:Bitte legen Sie – soweit nicht bereits erfolgt – entsprechende Nachweise vor.

  Bitte legen Sie – soweit nicht bereits erfolgt – entsprechende Nachweise vor.Proszę przedłożyć - o ile już to nie nastąpiło – stosowne potwierdzenia.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0038s

  na102 © 2017