Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Proszę przedłożyć wyciąg z konta z wpłatą zasiłku rodzinnego lub decyzje o zasiłku rodzinnym.

  Po niemiecku:Bitte legen Sie einen Kontoauszug mit der Kindergeldzahlung oder den Kindergeldbescheid vor.

  Bitte legen Sie einen Kontoauszug mit der Kindergeldzahlung oder den Kindergeldbescheid vor.Proszę przedłożyć wyciąg z konta z wpłatą zasiłku rodzinnego lub decyzje o zasiłku rodzinnym.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0022s

  na102 © 2017