Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:jednorazowe oraz nieregularne wpływy (np. zwroty nadpłaconego podatku, subwencja na wypadek niewypłacalności, odsetki, pozostałe dochody kapitałowe, spadki, darowizny).

  Po niemiecku:einmalige Einnahmen und unregelmäßige Einnahmen (z. B. Steuerrückerstattungen, Insolvenzgeld, Zinsen, sonstige Kapitalerträge, Erbschaften, Schenkungen).

  einmalige Einnahmen und unregelmäßige Einnahmen (z. B. Steuerrückerstattungen, Insolvenzgeld, Zinsen, sonstige Kapitalerträge, Erbschaften, Schenkungen).jednorazowe oraz nieregularne wpływy (np. zwroty nadpłaconego podatku, subwencja na wypadek niewypłacalności, odsetki, pozostałe dochody kapitałowe, spadki, darowizny).
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0045s

  na102 © 2017