Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Renty/Emerytury (np. z prawnego ubezpieczenia socjalnego jak emerytura ze względu na wiek, wyrównanie z górnictwa, wypadkowa/ inwalidzka renta, renta rodzinna, emerytura zakładowa, emerytura.

  Po niemiecku:Renten (z. B. aus der gesetzlichen Sozialversicherung wie Altersrente, Knappschaftsausgleichsleistungen, Unfall-/Verletztenrente, Hinterbliebenenrente), Betriebsrenten, Pensionen, ausländische Renten.

  Renten (z. B. aus der gesetzlichen Sozialversicherung wie Altersrente, Knappschaftsausgleichsleistungen, Unfall-/ Verletztenrente, Hinterbliebenenrente), Betriebsrenten, Pensionen, ausländische Renten.Renty/ Emerytury (np. z prawnego ubezpieczenia socjalnego jak emerytura ze względu na wiek, wyrównanie z górnictwa, wypadkowa/ inwalidzka renta, renta rodzinna, emerytura zakładowa, emerytura.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0042s

  na102 © 2017