Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Proszę sformułować pytania do poniższych punktów:

  Po niemiecku:Formulieren Sie Fragen zu den folgenden Punkten:

  Formulieren Sie Fragen zu den folgenden Punkten:Proszę sformułować pytania do poniższych punktów:
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0038s

  na102 © 2017