Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Proszę przedłożyć poświadczenie zameldowania dla każdej osoby, która do wspólnoty potrzeb dołączyła i proszę wypełnić załącznik WEP, dla dzieci poniżej 15 lat załącznik KI. Dodatkowa będą załączniki EK oraz VM wymagane.

  Po niemiecku:Bitte legen Sie eine Meldebescheinigung für jede Person vor, die zur Bedarfsgemeinschaft hinzugekommen ist, und füllen Sie bitte die Anlage WEP, für Kinder unter 15 Jahren die Anlage KI, aus. Zusätzlich werden die Anlagen EK und VM benötigt.

  Bitte legen Sie eine Meldebescheinigung für jede Person vor, die zur Bedarfsgemeinschaft hinzugekommen ist, und füllen Sie bitte die Anlage WEP, für Kinder unter 15 Jahren die Anlage KI, aus. Zusätzlich werden die Anlagen EK und VM benötigt.Proszę przedłożyć poświadczenie zameldowania dla każdej osoby, która do wspólnoty potrzeb dołączyła i proszę wypełnić załącznik WEP, dla dzieci poniżej 15 lat załącznik KI. Dodatkowa będą załączniki EK oraz VM wymagane.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0042s

  na102 © 2017