Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Jedna lub więcej osób mojej wspólnoty potrzeb wprowadziła lub wyprowadziła się lub tez będzie się wprowadzać lub wyprowadzać.

  Po niemiecku:Eine oder mehrere Personen meiner Bedarfsgemeinschaft ist ein- oder ausgezogen bzw. wird/werden ein- oder ausziehen.

  Eine oder mehrere Personen meiner Bedarfsgemeinschaft ist ein- oder ausgezogen bzw. wird/ werden ein- oder ausziehen.Jedna lub więcej osób mojej wspólnoty potrzeb wprowadziła lub wyprowadziła się lub tez będzie się wprowadzać lub wyprowadzać.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0022s

  na102 © 2017