Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Gdy Państwo więcej miejsca dla odpowiedzi potrzebują, niż jest w formularzu przewidziane, proszę skorzystać z oddzielnej karki papieru i dołączyć ją później do wniosku.

  Po niemiecku:Falls Sie für Ihre Antworten mehr Platz benötigen, als im Formular vorgesehen ist, verwenden Sie bitte ein separates Blatt Papier und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

  Falls Sie für Ihre Antworten mehr Platz benötigen, als im Formular vorgesehen ist, verwenden Sie bitte ein separates Blatt Papier und fügen dieses Ihrem Antrag bei.Gdy Państwo więcej miejsca dla odpowiedzi potrzebują, niż jest w formularzu przewidziane, proszę skorzystać z oddzielnej karki papieru i dołączyć ją później do wniosku.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0058s

  na102 © 2017