Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Dodatek do prywatnego lub dobrowolnego ustawowego ubezpieczenia chorobowego i opiekuńczego.

  Po niemiecku:Zuschuss bei privater oder freiwillig gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung.

  Zuschuss bei privater oder freiwillig gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung.Dodatek do prywatnego lub dobrowolnego ustawowego ubezpieczenia chorobowego i opiekuńczego.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0019s

  na102 © 2017