Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:Czy muszę podawać też informacje, jeżeli podlegam dobrowolnemu ustawowemu ubezpieczeniu?

  Po niemiecku:Muss ich auch Angaben machen, wenn ich freiwillig gesetzlich versichert bin?

  Muss ich auch Angaben machen, wenn ich freiwillig gesetzlich versichert bin?Czy muszę podawać też informacje, jeżeli podlegam dobrowolnemu ustawowemu ubezpieczeniu?
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0023s

  na102 © 2017