Jęyzk:

  Tłumaczenie:

  Po polsku:To jest sprawdzenie, czy i w jakim zakresie dla Pana i osób żyjących z Panem we wspólnocie potrzeb prawo do świadczeń istnieje bądź istniało.

  Po niemiecku:Es ist zu überprüfen, ob und inwieweit für Sie und die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ein Anspruch auf Leistung besteht beziehungsweise bestanden hat.

  Es ist zu überprüfen, ob und inwieweit für Sie und die mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ein Anspruch auf Leistung besteht beziehungsweise bestanden hat.To jest sprawdzenie, czy i w jakim zakresie dla Pana i osób żyjących z Panem we wspólnocie potrzeb prawo do świadczeń istnieje bądź istniało.
  Satz Verb Nomen Adjektiv
  327 34 34 2
  Zdanie Czasownik Rzeczonik Przymiotnik
  327 30 37 4

  czas generowania strony: 0.0018s

  na102 © 2017